ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH KHI:

  1. Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn
  2. Nguyên nhân hư hỏng là do lỗi của nhà sản xuất.
  3. Số seri và tem bảo hành phải còn nguyên vẹn

SẢN PHẨM SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH KHI:

  1. Các hư hỏng do bảo quản, thiên tai, sử dụng không đúng theo hướng dẫn , sử dụng nguồn điện từ máy phát điện hoặc dao động quá ± 10% định mức của nhà sản xuất.
  2. Tự ý sửa chữa hay thay thế linh kiện không đúng tiêu chuẩn.
  3. Phiếu bảo hành không còn nguyên vẹn, không đúng mẫu hoặc cạo sửa, bôi xóa…

Chú ý: Yêu cầu xuất trình phiếu bảo hành khi yêu cầu chỉnh sửa.