Bảng tra mã lỗi máy photocopy ricoh (P1)

Mã lỗi Tên lỗi Nội dung
101 Lỗi đèn  + Đèn chụp hư+ Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò+ Board cấp nguồn cho đèn chụp hư thấy chính xác khi thực hiện Shading+ Các chân kết n ối đèn chụp không chính xác+ Gương phần Scan dơ hoặc nằm ngoài vị trí+ SBU Board hư hoặc kết nối không tốt+ Lens Block không đúng vị trí

+ Mẫu trắng không đúng vị trí hoặc quá dơ

120  Lỗi vị   trí Scan – 1 + Scan Home Position Sensor hư+ Scan Home Position Sensor không dò+ Scan Home Position Sensor không được kết nốiđược điều kiện “On” khi khởi động máy tốt hoặc sao chụp + Scan Motor hư+ Scan Motor không được kết nối tốt+ I/0 Board hư
121  Lỗi vị   trí Scan – 2 + Scan Home Position Sensor hư+ Scan Home Position Sensor không dò + Scan Home Position Sensor không được kết nối được điều kiện “Off” khi khởi động máy tốt hoặc sao chụp + Scan Motor hư+ Scan Motor không được kết nối tốt+ I/0 Board hư
302 – 1  Lỗi Charge Output – 1 + Board cao áp hư+ Điện áp hồi tiếp từ Charge Corona Unit + Kết nối Charge Corona Unit xấuquá cao
302 – 2  Lỗi Charge Output – 2 + Board cao áp hư+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge + Kết nối + + Charge Corona Unit xấu+ Corona Unit quá cao
302 – 3  Lỗi Charge Output – 3 + Board cao áp hư+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge Grid + Kết nối Charge Corona Unit xấu+ Corona Unit quá cao
302 – 4  Lỗi Charge Output – 4  + Điện áp hồi tiếp từ Charge Grid quá cao+ Board cao áp hư+ Kết nối Charge Corona Unit xấu+ Charge Corona Wire Cleaner Motor hư
303 – 1  Lỗi chùi dây Charge – 1  + Đầu chùi dây Charge không trở về vị trí + Board cao áp hư
303 – 2  Lỗi chùi dây Charge – 2  + IOB hư+ Charge Corona Wire Cleaner Motor không kếtnối
320  Lỗi Motor Polygonal  + Motor Polygonal hoặc Board điều khiển hư+ Motor Polygonal không đạt được vận tốc + Kết nối giữa Motor Polygonal và SBICU không hoạt động trong 20s sau khi tín hiệu tốt cho Polygonal Motor “On”+ Tín hiệu hồi tiếp từ Board điều khiển polygonal+ Tín hiệu hồi tiếp vẫn hoạt động trong Motor không chính xác hoặc bị khóa 20s sau khi tín hiệu điều khiển cho Polygonal Motor “Off”
321  Lỗi không có tín hiệu ghi của Laser (F- GATE)  + Tín hiệu ghi của Laser (F-GATE) không xuống mức thấp trong 15s sau khi giấy sao chụp tới Rigistration Sensor+ SBICU hư+ Printer Controller kết nối xấu hoặc hư.
322  Lỗi đồng bộ Laser – Tia 1  + Tín hiệu đồng bộ tia Laser 1 không dò được bằng board dò đồng bộ   ngang khi đầu bắn tia Laser (Laser Diode) hoạt động+ Kết nối giữa Laser Synchronization Detector Board và LD Unit xấu .+ Laser Synchronization Detector Board nằm ngoài vị trí và góc nhận tia không chính xác +Laser Synchronization Detector Board hư+ LD Unit hư
323  Dòng điện cho Laser Diod quá cao  + LD Drive Board áp dòng cao hơn 110mA cho Laser Diode+ LD Unit hư+ K ết nối giữa LD Unit và SBICU xấu+ SBICU hư
326  Lỗi đồng bộ Laser – Tia 2  + Tín hiệu đồng bộ tia Laser 2 không dò được bằng Board dò đồng bộ   ngang khi đầu bắn tia Laser (Laser Diode) hoạt động+ Laser Synchronization Detector Board nằm ngoài vị trí và góc nhận tia không chính xác+ Laser Synchronization Detector Board hư+ LD Unit hư
327  Lỗi vị trí của LD Unit – 1  + LD Unit Home Position Sensor không được “On” khi LD Unit di chuyển đến vị trí Home+ LD Unit Home Position Sensor hư hoặc kết nốixấu+ LD Unit Position Motor hư hoặc kết nối xấu+ Di chuyển của LD Unit bị khóa do không chínhxác trong kết nối cơ khí quay
328  Lỗi vị trí của LD Unit – 2  + LD Unit Home Position Sensor không được “Off” khi LD Unit rời vị trí HomeĐiều chỉnh điểm tia của LD Unit không chính xác+ LD Unit Home Position Sensor hư hoặc kết nốixấu+ LD Unit Position Motor hư hoặc kết nối xấu+ Di chuyển của LD Unit bị khóa do không chính xác trong kết nối cơ khí quay
329  Điều chỉ nh điểm tia của LD Unit không chính xác  + LD Unit Home Position Sensor không được “On” khi vị trí của LD Unit thay đổi cho chính xác hoặc khi thay đổi độ phân giải.+ Sau khi thực hiện SP# 2-109-3 hoặc SP# 2- 109- 4 không hoàn thành+ Không thực hiện SP# 2-109-3 hoặc SP# 2-109- 4 khi thay LD Unit+ Khối cơ khí của LD Unit Drive bị cản không thể điều chỉnh tia .
350 – 1  Lỗi ID Sensor – 1  + Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò thấy hai lần liên tục khi thực hiện kiểm tra mẫu ID Sensor- V sp = 2.5V- V sp = 0.0V+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ

+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi

+ Charge hoặc Development Bias Board hư

+ IOB hư

350 – 2  Lỗi ID Sensor – 2  + Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò thấy hai lần liên tục khi thực hiện kiểm tra mẫu ID Sensor- V sg < 2.5V- V sg = 0.0V+ Khi ID Senor kiểm tra , điện áp ra của ID Sensor là 5.0V khi tín hiệu PWM vào ID Sensor là 0+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu

+ ID Sensor dơ

+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi

+ Charge hoặc Development Bias Board hư

+ IOB hư

350 – 3  Lỗi ID Sensor – 3  + Điện áp ra cao nhất của ID Sensor không đạt 2.5V hai lần liên tục trong 2s.+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi+ Charge hoặc Development Bias Board hư

+ IOB hư

350 – 4  Lỗi ID Sensor – 4  + Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò tại trạng thái ban đầu của ID (ID Setting)- V sg < 4. 0V kh i P WM = 25 5- V sg ≥ 4.0V k h i P WM = 000+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ

+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi

+ Charge hoặc Development Bias Board hư

+ IOB hư

350 – 5  Lỗi ID Sensor – 5  + Vsg không đạt đư ợc giá trị ngưỡng (4.0V + 0.2V) khi thực hiện kiểm tra Vsg (Setting ID SP# 3-001)+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi+ Charge hoặc Development Bias Board hư

+ IOB hư

360  Lỗi Hard Disk Drive – 1  + Máy không dò thấy tín hiệu kết nối từ HD+ Kết nối xấu giữa HDD và HDD Controller Board+ Nguồn cho HDD bị ngắt + SBICU hư+ HDD hoặc HDD Controller Board hư
361  Lỗi Hard Disk Drive – 2  + Dữ liệu lưu trong HDD không thể xuất ra chính xác+ SC Code hiển thị khi thực hiện SP# 4-911-1, sử dụng SP# 4- 911- 2 để sửa chửa
362  Lỗi IMAC (Image Compression IC)  + Lỗi xảy ra khi thực hiện xử lý ảnh trong + HDD Controller Board hư IMAC, khi điều khiển nén và truyền tải dữ liệu hình ảnh+ HDD hư+ SBICU hư
365  Lỗi địa chỉ lưu hình ảnh  + BICU nhận tín hiệu yêu cầu dữ liệu hình ảnh cho dữ liệu không lưu trong bộ   nhớ.+ SBICU hư
370 – 1  Lỗi Potential Sensor – 1  + Khi xác định Drum Potential Sensor khi + IOB và Potential Sensor kết nối xấu thực hiện Process Control, Potential + Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Sensor nằm ngoài giá trị chỉ định+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ Development Bias Board hư
370 – 2  Lỗi Potential Sensor – 2  + Khi xác định Drum Potential Sensor khi thực hiện Process Control, giá trị Charge mà Potential Sensor đo được trên bề mặt Drum nằm ngoài giá trị chỉ   định+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor k ết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Development Bias Board hư
370 – 3  Lỗi Potential Sensor – 3  + Khi điều chỉnh VG cho điện áp lưới khi thực hiện Process Control , -1000V (VG) được áp lên lưới , Potential Sensor s ẽ dò được khoảng – 900V (VD). Nhưng giá trị VD dò được vượt quá – 970V+ Potential Sensor hư+ IOB hư+ IOB và Potential Sensor k ết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết n ối xấu+ Development Bias Board hư+ Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa

 

370 – 4  Lỗi Potential Sensor -4  + Khi điều chỉnh VD khi thực hiện Process Control, Potential Sensor dò thấy VD có giá trị   lớn hơn VG.+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor kết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Development Bias Board hư+ Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa
370 – 5  Lỗi Potential Sensor -5  + Khi điều chỉnh VH cho điện áp LD khi thực hiện Process Control , đầu tiên là thực hiện tạo mẫu VH, Potential Sensor dò thấy VH cao hơn -500V+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor kết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ LD Unit hư+ Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa
370 – 6  Lỗi Potential Sensor -6  + Khi điều chỉnh VG cho điện áp lưới khi thực hiện Process Control , -1000V (VG) được áp lên lưới, Potential Sensor sẽ dò được khoảng -900V (VD). Tuy nhiên giá trị VD dò được không đạt -900V + 10V sau 5 lần điều chỉnh+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor kết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Development Bias Board hư
370 – 7  Lỗi Potential Sensor -7  + Khi điều chỉnh VH cho Halftone khi thực hiện Process Control, Potential Sensor dò thấy VH dò được không đạt – 300V + 20V sau LD đã thay đổi 2 lần+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor k ết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ LD Unit hư+ Bề mặt Drum dơ
390 – 1  Lỗi TD Sensor – 1  + Tín hiệu ra của TD Sensor thấp hơn 0.5V hoặc cao hơn 5V trong 10 lần đo được khi sao chụp+ TD Sensor hư+ TD Sensor không kết nối hoặc kết nối xấu+ IOB hư+ Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu
390 – 2  Lỗi TD Sensor – 2  + Khi thực hiện Setting TD Sensor (SP# 2- 801)- Thấp hơn 2.5V khi PWM = 255- C ao hơn 2.5V khi PWM = 000+ TD Sensor hư+ IOB hư+ Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu
390 – 3  Lỗi TD Sensor – 3  + Khi thực hiện SettingTD Sensor (SP# 2- 801), điện áp ra của TD không điều chỉnh về 2.5V + 0.1V trong 20s+ TD Sensor hư+ IOB hư+ Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu
391  Lỗi điện áp của Development Roller  + Tín hiệu Development Bias rỉ điện được dò thấy.+ Board cao áp hư+ Development Bias Terminal kết nối xấu+ Kết nối xấu tại Board cao áp 
401 – 1  Lỗi rỉ điện Transfer Bias zoller  + Tín hiệu rỉ điện Transfer Bias Roller được dò thấy+ Board cao áp hư+ Dây cáp kết nối không kết nối hoặc hư+ Transfer Bias Roller không cắm 
401 – 2  Transfer Bias Roller hở  + Không có tín hiệu hồi tiếp từ Transfer Bias Roller+ Board cao áp hư+ Dây cáp kết nối không kết nối hoặc hư+ Transfer Bias Roller không cắm+ Tiếp xúc của PCU xấu (Ground Drum)
430  Lỗi đèn Quenching  + Sau khi hoàn tất Process Control, điện tích trên bề mặt Drum dò bằng Potential Sensor nằm ngoài giới hạn bình thường+ Đèn Quenching hư hoặc kết nối vào Board Charge xấu
440  Main Motor bị khóa  + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Main Motor lâu hơn 2s sau khi Main Motor quay+ Cơ khí Main Motor bị quá tải+ Main Motor hoặc Board điều khiển hư+ Main Motor kết nối xấu
441  Development Motor bị khóa  + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Development Motor lâu hơn 2s sau khi Development Motor quay+ Cơ khí Development Motor bị quá tải+ Development Motor hoặc Board điều khiển hư+ Development Motor kết nối xấu 
491  Polygonal Mirro Cooling Fan Motor bị khóa  + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Polygonal Mirro Cooling Fan Motor lâu hơn 5s sau khi Motor quay+ Polygonal Mirro Cooling Fan Motor hư hoặc kết nối xấu+ Cơ khí Polygonal Mirro Cooling Fan Motor bị kẹt
495  Lỗi phần hồi mực thải  + Tín hiệu từ Toner Recycling Sensor không thay đổi trong 500ms sau khi Drum Motor “On”+ Quá tải phần cơ khí hồi mực thải+ Toner Recycling Sensor không kết nối tốt+ Toner Recycling Clutch không kết nối tốt hoặchư
496  Lỗi bình mực thải  + Switch bình mực thải vẫn ở mức “Off”+ Không có bình mực thải+ Toner Collection Bottle Switch hư 
497  Lỗi Toner Recycling Motor  + Tín hiệu Toner Recycling Motor vẫn ở “Off”+ Toner Recycling Motor không được kết nối

Xem tiếp: Bảng tra mã lỗi máy photocopy Ricoh (P2)

CLICK XEM KHUYẾN MÃI VÀ GIÁ ƯU ĐẠI TẠI ĐÂY 

Photocopy
Bán Máy Photocopy Ricoh
Cho Thuê Máy Photocopy Đà Nẵng
Cho Thuê Máy Photocopy Hà Nội
Thuê Máy Photocopy Tại Bình Dương